mandag, maj 27, 2024

Medlemskab

Ønsker man at være medlem af Struer Skyttekreds er man velkommen til at kikke forbi til en aktivitets dag/aften i klublokalerne.

Der er i dag en paragraf 22 stk. 1 i Våbenbekendtgørelsen (BEK nr 2531 af 20/12/2021), som siger at man må maximalt komme i en skytteforening 5 gange og prøve skydning uden, at være godkendt af politiet ved en vandelsgodkendelse (paragraf 48 stk. 1). Dette gælder for alle personer på 15 år eller derover.

Denne godkendelse omtales normalt som en SKV-6. Det er en ansøgning som ansøgende medlemmer selv skal udfylde og sende til PAC (Politiets Administrative Center) gennem Digital Post. HUSK at SKV-6 skal fornyes hver 5 år og det er skyttens eget ansvar at få gensøgt.

En SKV-6 godkendelse er ikke belagt med en afgift og er derfor uden omkostninger for ansøger.

Følgende oplysning om skytteforeningen skal anvendes på ansøgningen “Struer Skyttekreds” & “503”.

Ansøgning kan hentes her: SKV-6

Vejledning i indsendelse via Digital Post: Link til PAC/BORGER.DK

Struer Skyttekreds ønsker ikke at ansøgende medlemmer betaler kontingent før man modtager en SKV-6 godkendelse retur  i sin Digital Post. Man ønsker ikke i Skyttekreds at skulle tilbagebetale beløb hvis man ikke opnår godkendelse fra politiet.

Man vil i mellemtiden være registreret som midlertidig medlem indtil godkendelse opnås fra politiet.


Medlemskab af Struer Skyttekreds – Årskontingent – priser 2023

SENIOR                                   – 900,00 kr.

UNG, under 21 år                 – 600,00 kr.

PENSIONIST                          – 500,00 kr.

JÆGER                                    – 400,00 kr. (anvendelse af 50 meter og 100/200 meter skydebane)

HUSTAND                              – 1300,00 kr.

Dette websted bruger cookies. Ved at forsat at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere