Historisk skydning ved Struer Skyttekreds

Vi har nu planlagt sæson 2022 i grov træk og udgiver hermed kalender for dette

Planlagte skyde dage i Ulfborg er med en åben invitation til alle riffelskytter i Struer Skyttekreds

Der vil blive gennemført tilmelding i perioderne op til dagen ved annoncering i lokalerne på Vrald Odde

Kalender kan tilgås her : Årskalender 2022 Historisk Skydning


Der vil kunne trænes og blive gennemført konkurrencer for medlemmer af skyttekredsen

Skydningerne foregår om mandagen 18.30 til 21.00

Skydningerne tager udgangspunkt i Dansk Skytteunion skydereglement, men er tilpasset Struer Skyttekreds faciliteter. Hvis man ønsker at træne sine færdigheder for, at deltage i konkurrencer nationalt og/eller internationalt skal man være opmærksom på, at fortolkningen af reglerne kan variere fra den måde vi har valgt at gennemfører skydninger ved Struer Skyttekreds. Man skal derfor selv sætte sig ind i gældende regler for de konkurrencer man ønsker at træne til og deltage i.

Man kan læse mere i Dansk Skytteunions reglement for historisk skydning med rifler her

Reglement tillæg N

Betingelser:

Skydeballon hæves ½ time før skydningen påbegyndes jf. skydereglement.

Bom skal være aflåst under hele skydetiden, så ingen køretøjer kan komme ind på skydebanen.

Det er skytternes personlige ansvar at have en sikkerhedspløk til sit våben. Dette skal anvendes under markering.

Skydetid: 18.30 – 21.00. Der skyder fra skyttehus på 100 & 200 meter skydebane.

Der skal være udpeget en Skydeleder for skydningen som skal være tydelig afmærket. Han kan også være Banekommandør.

Skytter skal have kontrolleret deres våben af Banekommandøren efter endt skydning og inden man forlader skydebanen.

Kun på ordre fra Banekommandøren må der lades og skydes.

Disse regler er godkendt af bestyrelsen i Struer Skyttekreds og skal efterleves, manglende efterlevelse kan medføre bortvisning fra dagens skydning.

Afvikling:

Historisk Riffelskydning afvikles i sommerperioden hver mandag startende fra 1. april og frem til 30. september.

I hele 2022 vil skydningerne foregå på 100 & 200 meter.

Skyttekreds har én militær historisk riffel som nye skytter kan låne i forbindelse med skydning.

Det er en spansk version af Mauser i caliber .308.

Der vil normalt være mulighed for, at indkøbe ammunition mellem 18.10 & 18.25 i klubhus på Vrald Odde. Skyttekreds kan tilbyde salg af:

6,5×55 Sellier & Bellot

6,5×55 Norma Golden Target

6,5×55 Norma Diamond Line

30.06 Sellier & Bellot

.308 Norma

.308 Magtech Tactical

Der skydes på kun på skiver af træ/pap & IKKE på stålmål.

Der vil være mulighed for at få opstillet Caldwell Target Camera til skiver, dette skal aftales fra gang til gang.

Skyttekreds har 4 sæt (4 Skiver). Man skal bruge sin egen Smartphone via en APP som gratis kan hentes i en APP Store.

Ligesom man under Dansk Skytteunion kan få accept af tilpasset skyde stilling pga. fysiske skavanker, kan man også i Struer Skyttekreds deltage selvom man måske ikke kan komme helt ned i f.eks. knælende skydestilling. Når vi afholder konkurrencer internt vil man i gruppen af deltagende skytter kunne aftale hvad der er acceptabel.

Der skal dog gøres opmærksomt på at vil man deltage i konkurrencer i nationalt regi findes der procedurer der skal følges, disse er beskrevet i Skyttebogen (Kap. 2, punkt 10) udgivet af Dansk Skytteunion.

Vi registrerer træningsresultater for hver gang skytter gennemfører en skydning af 10 gældende skud på alle skydedage hvor skytterne afleverer deres resultater, så man kan følge med i egen udvikling i resultaterne.

Historisk scoreboard 2022

Andre medlemmer med historiske rifler der senere er modificeret med moderne udstyr er meget velkommen til at komme og deltage i aktiviteterne, men vil ikke kunne deltage i konkurrence ved afslutning af sommerhalvår.

Træningen påtænkes gennemført med en skydning på 100 meter. Det kunne tænkes at bruge 1-2 timers skydning på 100 meter og herefter oprydning på banen.

På udvalgte dage vil der arrangeres Event skydninger med de Historiske rifler. Disse dage fremgår af udgivet kalender for Historiske Skydninger

Hvis medlemmer ønsker at gennemfører program skydning aftales det i gruppen og annonceres før dagen for skydningen så alle er orienteret om formindsket mulighed for træning denne dag. Disse program skydnings dage skal afholdes på mandage, så 200 meter bane er til rådighed for evt. jægere der ønsker, at kontrolskyde med deres rifler.

Muligheder for anvendelse af skydebaner ved Struer Skyttekreds

Vinterhalvår, kun søndage 10-12: Banerne skal deles med andre skytter og jægere der skal ind-/kontrolskyde

50 Meter skydebane

Træning – kan liggende, stående og knælende skydestilling gennemføres.

100/200 Meter skydebane

Træning – alle skydestillinger kan gennemføres

Sommerhalvår, mandag 18.30-21: Banerne er reserveret til Historisk riffel skydning

                                 søndag 10-12: Banerne skal deles med andre skytter og jægere der skal ind-/kontrolskyde

50 Meter skydebane

Træning – kan liggende, stående og knælende skydestilling gennemføres.

100/200 Meter skydebane

Træning – alle skydestillinger kan gennemføres

Dette websted bruger cookies. Ved at forsat at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere