Struer Skyttekreds

Velkommen til Struer Skyttekreds


Ordinær generalforsamling i Struer Skyttekreds
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Vrald Odde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår,
  herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Der er ikke indkommet forslag.
 7. Valg af bestyrelse i henhold til §8.
  1. John Andresen er på valg (modtager genvalg)
  2. Erling Thomsen er på valg (modtager genvalg)
  3. Valg af 2 suppleanter.
  4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Firma- og Polterabendarrangementer:

Skydning for firmaer, skoler og Polterabend’er kan arrangeres for minimum 8 personer.
Vi skyder i hold af max.10 personer, så ved mere end 20 personer vil der være en del ventetid.

Arrangementet starter med gennemgang af sikkerhedsreglerne og et grundlæggende skydekursus.
Skydningen vil blive afviklet af vore uddannede instruktører, og tager mellem 1 og 3 timer.

Af hensyn til vores miljøgodkendelse foregår arrangementerne lørdag formiddage.

Prisen er 100,-kr./person
I prisen er inkluderet instruktion, skiver, baneleje og 20 stk. cal. .22-patroner.

Patronforbrug derudover koster:
9 mm. patroner: 20,- kr. for 5 skud
.357 mag. patroner: 25,- kr. for 5 skud
Sortkrudtspatroner: 30,- kr. for 5 skud
Sortkrudtforlader 5,- kr. pr. skud
(2016-priser)

Der er et gebyr på 500,- kr. ved aflysning

Af sikkerhedsmæssige grunde vil berusede personer ikke få lov til at deltage aktivt i skydningen.

Arrangementet bedes af hensyn til vores planlægning, bookes i god tid, hos John Andresen:
E-mail: 7560hjerm@gmail.com eller tlf. 2251 5197
VH
John


For flere aktuelle nyheder, se vores Facebook side.