Struer Skyttekreds

Velkommen til Struer Skyttekreds

Vi er i øjeblikket ved at omstrukturere vores hjemmeside.


Hej alle!

Så er det tid for betalig af kontingent for året 2017-2018. Kontingentet bedes indbetalt senest den 1. april 2017.

Generalforsamlingen godkendte en kontingentstigning på 50 kr for alle kontingentgrupper.

Girokort bliver udskrevet og kvitteret efterhånden som betalinger indgår og vil ligge til afhentning på Vralden.

FI konto +73< +86473488 eller Bankkonto 7602-1449681

Senior = 850 kr, Pensionister = 550 kr, Unge t.o.m. 20 år = 550 kr, Jægerpassive = 350 kr, Familie = 1250 kr

For medlemmer med våben i foreningens boks lægges 100 kr på kontingentet.

HUSK AT ANGIVE NAVN PÅ INDBETALER

mvh

Poul Erik Hansen
Kasserer


For flere aktuelle nyheder, se vores Facebook side.