Struer Skyttekreds

Velkommen til Struer Skyttekreds


Der afholdes Generalforsamling i Struer Skyttekreds, mandag den 24 februar 2020, kl. 19.00 i lokalerne på Vrald Odde.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

https://struer-skyttekreds.dk/om/vedtaegter/

Der gøres opmærksom på at fristen for aflevering af indkommende forslag er senest 26 januar 2020. Jf. vedtægternes $5.

Alle forslag skal afleveres skriftlig til formanden, alternativt kan det afleveres til kassevagten på en dag hvor der er åbent i Struer Skyttekreds.

Med venlig hilsen
Struer Skyttekreds

 


For flere aktuelle nyheder, se vores Facebook side.