Struer Skyttekreds

Velkommen til Struer Skyttekreds

Vi er i øjeblikket ved at omstrukturere vores hjemmeside.


Der afholdes ordinær generalforsamling i Struer Skyttekreds

Mandag den 27. februar 2017 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Vrald Odde

Dagsorden :

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Valg af bestyrelse i henhold til § 8.
  2. Valg af 2 suppleanter.
  3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt

Forslag skal iht. vedtægterne være formanden skriftlig i hænde 4 uger før (= 30. januar)

med venlig hilsen
Bestyrelsen


For flere aktuelle nyheder, se vores Facebook side.