Våbenkontrol

Det er ved at være tid til årets våbenkontrol.
Den afholdes:

Dato 23-25-27-30/9 2018

23/9-18 kl 10:00-12:00 på Vralden
25/9-18 kl 16:00-18:00 på Vralden
27/9-18 kl 19:00-21:00 på Vralden

Til våbenkontrol skal medbringes Våbenlegitimation og alle våben.
For skytter med tilladelse til pistol og/eller revolver, skal skytten kunne dokumentere, at han/hun har været aktiv skydende med våbentypen 4 gange siden sidste kontrol.
Dette dokumenteres enten med resultatlister fra stævner eller indførelser i logbogen i Gimsing / skyttebogen.
Dukker man ikke op til våbenkontrol, vil man miste retten til sin våbentilladelse.

Med venlig hilsen
Erling M. Thomsen
Formand for Struer Skyttekreds

Posted by Steen Sandbæk

Skriv et svar