Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015

29. april 2015

Bestyrelsen og suppleanter er indkaldt til bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015. Dagsorden 1. Kommentarer til seneste referat 2. Informationer 3. Økonomistatus og budgetopfølgning 4. Planlægning af Mosbach event 5. Udarbejdelse af forretningsorden 6. Opfølgning på strategier og målsætningen 7. Forslag 8. Eventuelt   Forslag skal sendes til formanden hurtigst muligt.

Read More >>