Referat for bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015

Referatet fra bestyrelsesmødet kan findes på hjemmesiden under Om/Referater.

Vedtaget Forretningsorden kan findes under Om/Forening/Forretningsorden.

Vedtaget Procedure for SKV-ansøgninger kan findes under Om/Våbenregistrering.

Posted by Christian Mitteldorf

Formand for Struer Skyttekreds 2015-2016. Medlem som riffelskytte siden 2013.

Skriv et svar