Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Struer Skyttekreds
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Vrald Odde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår,
  herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Der er ikke indkommet forslag.
 7. Valg af bestyrelse i henhold til §8.
  1. John Andresen er på valg (modtager genvalg)
  2. Erling Thomsen er på valg (modtager genvalg)
  3. Valg af 2 suppleanter.
  4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Posted by Janne Sandbæk

Skriv et svar