Ordinær Generalforsamling 2016

 

Struer Skyttekreds indkalder til ordinær generalforsamling i klubhuset på Vrald Odde mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest 4 uger før (1. februar) generalforsamlingen, og opslås i foreningen 3 uger før.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg.
  1. Valg af bestyrelse i henhold til §8 i vedtægterne
   1. På valg er Kenneth Mikkelsen og Erling Munch Thomsen
  2. Valg af 2 suppleanter
   1. På valg er Tina Rørstrøm og Poul Erik Hansen (2)
  3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
   1. På valg er Jens Olesen, Carsten Rørstrøm og Bo Just
 8. Eventuelt

Posted by Christian Mitteldorf

Formand for Struer Skyttekreds 2015-2016. Medlem som riffelskytte siden 2013.