Våbenregistrering

Våben skal registreres i Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) og fornys hvert 5. år.

Dette foregår ved at udfylde en SKV 2-ansøgning om våbenpåtegning til skytter, herunder fornyelse, foreningsskift og flerbrugertilladelse.

SKV-2 ansøgning laves i samarbejde med Skyttekreds formand

Ud over person oplysninger skal følgende information påføres omkring våbenet


Oplysningsskema:

Dette skema skal udfyldes og vedlægges, når der ansøges om pistol eller revolver, hvis

Våbnet er større end kaliber 32
Våbnet er kaliber 32, og det er skyttens 3. våben i kaliber 32 og derover
Våbnet er 3. våben i gruppen 22/4,5 mm.

Oplysningsskema kan downloades via SKV Portalen: Oplysningsskema