Kassevagt

Der vil altid være udpeget en Kassevagt og Skydeleder for hver dag der foregår skydninger i Struer Skyttekreds

Der vil også hænge en liste i lokalet på Vrald Odde samt Limfjordsskolen med en oversigt for Kassevagter for dagene torsdag og søndag.

På denne liste vil der være kontakt oplysninger til de udpegede Kassevagter.

Kassevagten vil også som udgangspunkt fungerer som Skydeleder disse dage. Hvilken person der er Skydelederen vil være tydelig markeret på tavlen ved Kassevagten.

Skydelederens & Kassevagtens opgaver vil være beskrevet i Struer Skyttekreds Håndbog: Håndbog

Kassevagt og Skydeleder vil om tirsdagen som udgangspunkt altid være Poul Erik Hansen

Vagtliste for kassevagter torsdag & søndag kassevagt forår 2022

Oversigt for Kassevagter/Skydeledere i Struer Skyttekreds

Skydeleder oversigt