Generalforsamling 2021

Struer Skyttekreds afholder Generalforsamling 2021 mandag den 21. juni 2021 klokken 19.00 i lokalerne på Vrald Odde.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamling skal være afleveret til formanden jf. vedtægterne § 5 som kan læses på hjemmeside: Vedtægter.

Forslag skal sendes til formanden på følgende mail: SSK503@outlook.dk

Hvis deltagerantal på dato for generalforsamlingens afholdelse overstiger gældende forsamlingsforbud afholdes arrangement udendørs på 50 meter skydebane.

Regnskab og anden dokumentation nævnt i vedtægterne § 5 ophænges i lokalerne på Vrald Odde.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde selvom det først nu har været muligt at afholde Generalforsamling grundet Covid-19 restriktioner for forsamlinger.

Posted by Benny Andersen

Skriv et svar