Ordinær Generalforsamling 2016

14. januar 2016

  Struer Skyttekreds indkalder til ordinær generalforsamling i klubhuset på Vrald Odde mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest 4 uger før (1. februar) generalforsamlingen, og opslås i foreningen 3 uger før. Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Fremlæggelse og godkendelse af…

Read More >>

Bestyrelsesmøde d. 19. oktober

8. oktober 2015

Bestyrelsen er indkaldt til bestyrelsesmøde mandag d. 19. august kl. 18-20, på Vralden. Dagsorden: Kommentarer til seneste referat Dato for næste møde Informationer Økonomi og budget Strategier og Målsætning Bestyrelsens og foreningens visioner og fremtidsplaner Forventninger i bestyrelsen og foreningen Forventningsafstemning i bestyrelsen Reparation af tag på Vralden. Tommy har indhentet tilbud. Vedligeholdelse og istandsætning af skydebaner Behandling af input fra medlemmer Udpegning af varetager for nøgler, koder og alarm Koordinering…

Read More >>

Bestyrelsesmøde d. 24 august 2015

Bestyrelsen er indkaldt til bestyrelsesmøde mandag d. 24. august kl. 18-20, på Vralden. Dagsorden er følgende: 1. Kommentarer til seneste referat 2. Informationer, herunder Byggeprojekt, og Våbenkontrol 3. Økonomi og budget 3.1 Kontingent – Hvad dækker det? 3.2 Procedure ved indmeldinger 4. Børneattester 5. Kommunikation i bestyrelsen og foreningen 6. Fokus på konkurrence – flere deltagere til stævner og arrangementer 7. Forslag 8. Eventuelt

10. august 2015
Read More >>

Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015

29. april 2015

Bestyrelsen og suppleanter er indkaldt til bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015. Dagsorden 1. Kommentarer til seneste referat 2. Informationer 3. Økonomistatus og budgetopfølgning 4. Planlægning af Mosbach event 5. Udarbejdelse af forretningsorden 6. Opfølgning på strategier og målsætningen 7. Forslag 8. Eventuelt   Forslag skal sendes til formanden hurtigst muligt.

Read More >>

Bestyrelsesmøde d. 9 april 2015

2. april 2015

Hermed indkaldes Bestyrelsen inkl. suppleanter til bestyrelsesmøde, torsdag, d. 9. april, kl. 16.30 til 18.30 i klubhuset på Vrald Odde, Havnegade 24, 7600 Struer.   Dagsorden Opfølgning af sidste møde Nyt fra Bestyrelsen Regnskab, ved kasséren Klargøring af baner og klubhus på Vralden Planlægning af Mosbach-event Struer Sommer Event 2015 Forslag Eventuelt

Read More >>