Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015

Bestyrelsen og suppleanter er indkaldt til bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015.

Dagsorden

1. Kommentarer til seneste referat
2. Informationer
3. Økonomistatus og budgetopfølgning
4. Planlægning af Mosbach event
5. Udarbejdelse af forretningsorden
6. Opfølgning på strategier og målsætningen
7. Forslag
8. Eventuelt

 

Forslag skal sendes til formanden hurtigst muligt.

Posted by Christian Mitteldorf

Formand for Struer Skyttekreds 2015-2016. Medlem som riffelskytte siden 2013.

Skriv et svar