Bestyrelsesmøde d. 24 august 2015

Bestyrelsen er indkaldt til bestyrelsesmøde mandag d. 24. august kl. 18-20, på Vralden.

Dagsorden er følgende:

1. Kommentarer til seneste referat

2. Informationer, herunder Byggeprojekt, og Våbenkontrol

3. Økonomi og budget

3.1 Kontingent – Hvad dækker det?

3.2 Procedure ved indmeldinger

4. Børneattester

5. Kommunikation i bestyrelsen og foreningen

6. Fokus på konkurrence – flere deltagere til stævner og arrangementer

7. Forslag

8. Eventuelt

Posted by Christian Mitteldorf

Formand for Struer Skyttekreds 2015-2016. Medlem som riffelskytte siden 2013.

Skriv et svar