Bestyrelsesmøde d. 19. oktober

møde_a

Bestyrelsen er indkaldt til bestyrelsesmøde mandag d. 19. august kl. 18-20, på Vralden.

Dagsorden:

 1. Kommentarer til seneste referat
 2. Dato for næste møde
 3. Informationer
 4. Økonomi og budget
 5. Strategier og Målsætning
  1. Bestyrelsens og foreningens visioner og fremtidsplaner
 6. Forventninger i bestyrelsen og foreningen
  1. Forventningsafstemning i bestyrelsen
 7. Reparation af tag på Vralden. Tommy har indhentet tilbud.
 8. Vedligeholdelse og istandsætning af skydebaner
  1. Behandling af input fra medlemmer
 9. Udpegning af varetager for nøgler, koder og alarm
 10. Koordinering af Våbenkontrol
 11. Orden og ryddelighed i foreningen
 12. Byggeprojekt: Nye tegninger og pris
 13. Eventuelt

Posted by Christian Mitteldorf

Formand for Struer Skyttekreds 2015-2016. Medlem som riffelskytte siden 2013.

Skriv et svar