Ordinær Generalforsamling 2016

14. januar 2016

  Struer Skyttekreds indkalder til ordinær generalforsamling i klubhuset på Vrald Odde mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest 4 uger før (1. februar) generalforsamlingen, og opslås i foreningen 3 uger før. Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Fremlæggelse og godkendelse af…

Read More >>

Bestyrelsesmøde d. 19. oktober

8. oktober 2015

Bestyrelsen er indkaldt til bestyrelsesmøde mandag d. 19. august kl. 18-20, på Vralden. Dagsorden: Kommentarer til seneste referat Dato for næste møde Informationer Økonomi og budget Strategier og Målsætning Bestyrelsens og foreningens visioner og fremtidsplaner Forventninger i bestyrelsen og foreningen Forventningsafstemning i bestyrelsen Reparation af tag på Vralden. Tommy har indhentet tilbud. Vedligeholdelse og istandsætning af skydebaner Behandling af input fra medlemmer Udpegning af varetager for nøgler, koder og alarm Koordinering…

Read More >>

Struer Skyttekreds har fået MobilePay

8. oktober 2015

Vi ønsker de bedste forhold for vores medlemmer – også når det gælder salg af varer. Når du fremover køber ammunition eller andre varer, kan du betale meget lettere! Struer Skyttekreds har fået MobilePay, hvilket betyder at du kan betale lynhurtigt med din smartphone. Find nummeret ved kassen, eller spørg kassevagten, hvis du har spørgsmål.

Read More >>

Bestyrelsesmøde d. 24 august 2015

Bestyrelsen er indkaldt til bestyrelsesmøde mandag d. 24. august kl. 18-20, på Vralden. Dagsorden er følgende: 1. Kommentarer til seneste referat 2. Informationer, herunder Byggeprojekt, og Våbenkontrol 3. Økonomi og budget 3.1 Kontingent – Hvad dækker det? 3.2 Procedure ved indmeldinger 4. Børneattester 5. Kommunikation i bestyrelsen og foreningen 6. Fokus på konkurrence – flere deltagere til stævner og arrangementer 7. Forslag 8. Eventuelt

10. august 2015
Read More >>

Procedure for SKV-ansøgninger

På bestyrelsesmødet d. 4. maj 2015 er der vedtaget en procedure for SKV-ansøgninger i Struer Skyttekreds. Procedure for SKV-ansøgninger i Struer Skyttekreds   Ansøgninger der ikke overholder denne procedure vil ikke blive behandlet. Proceduren kan findes under Om/Våbenregistrering.

16. maj 2015
Read More >>

Bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015

29. april 2015

Bestyrelsen og suppleanter er indkaldt til bestyrelsesmøde d. 4. maj 2015. Dagsorden 1. Kommentarer til seneste referat 2. Informationer 3. Økonomistatus og budgetopfølgning 4. Planlægning af Mosbach event 5. Udarbejdelse af forretningsorden 6. Opfølgning på strategier og målsætningen 7. Forslag 8. Eventuelt   Forslag skal sendes til formanden hurtigst muligt.

Read More >>

SKV2-blanket

Alle skytters private våben skal være registreret i Skytteforeningernes Våbenregistrering. Du kan nu finde en SKV2-blanket med foreningens oplysninger udfyldt, i menuen under Om/Våbenregistrering. Udfyld den (i 3 eksemplarer) og send den til formand@struer-skyttekreds.dk, eller aflever den til formanden. Der skal foreligge betaling for ansøgningen, inden den bliver sendt afsted – kontant eller til konto. Husk, det er dit eget ansvar at få ansøgt om fornyelse i tide. Våben skal…

5. april 2015
Read More >>