Historisk skydning ved Struer Skyttekreds

Der vil kunne trænes og blive gennemført konkurrencer for medlemmer af skyttekredsen

i discipliner der er listet nedenfor:

Disciplinerne tager udgangspunkt i Dansk Skytteunion skydereglement, men er tilpasset Struer Skyttekreds faciliteter. Hvis man ønsker at træne sine færdigheder for, at deltage i konkurrencer nationalt og/eller internationalt skal man være opmærksom på, at fortolkningen af reglerne kan variere fra den måde vi har valgt at gennemfører skydninger ved Struer Skyttekreds. Man skal derfor selv sætte sig ind i gældende regler for de konkurrencer man ønsker at træne til og deltage i.

Man kan læse mere i Dansk Skytteunions reglement for historisk skydning med rifler her

Reglement tillæg N

Vores kalender for arrangementer omkring Historisk skydning kan du se her: Kalender 2020

Klassisk program – 300 / 200 / 100 / 50 m (tilpasset Struer Skyttekreds)

 • Skydningen er delt i præcisionsskydning og temposkydning.
 • Antal skud: 18 gældende skud (13 skud præcision + 5 tempo skud)
 • Prøveskud: frit antal indenfor skydetiden for præcision på 20 min.
 • Skydestilling: liggende, remstøtte kan benyttes, hvor de normale befæstelsespunkter på våbnet skal benyttes.
 • Skydetid: 20 min. Til de første 13 præcisions skud (inkl. Prøveskud). 45 sek. til de sidste 5 tempo skud(efter 35 sek. averteres: 10 sek. tilbage)
 • Udgangsstilling = skydestilling. Våbnet med 5 patroner i påsat magasin, ladt og sikret / 5 patroner i magasinbrønd, ladt og sikret. Alternativt til sikret, kan bundstykke stå åbent.
 • Klasseinddeling, der skydes ikke i klasseinddeling.
 • Der skydes på 10 delt ringskive.

Åbent program – 300 / 200 / 100 / 50 m (tilpasset Struer Skyttekreds)

 • Ubegrænset antal prøveskud indenfor skydetid.
 • Gældende serier: 30 skud.
 • Skydetid: 45 minutter.
 • Skydestilling: liggende 15 skud, knælende 10 skud & stående 5 skud. Sandsæk eller andet blødt materiale må anvendes som anlæg.
 • Remstøtte må anvendes.
 • Klasseinddeling, der skydes ikke i klasseinddeling.
 • Der skydes på 10 delt ringskive

Struer Skyttekreds har valg at gennemfører Klassisk Program, på 200 meter. Konkurrence gennemføres 1 gang om året som afslutning på sommerhalvår.

Struer Skyttekreds har valgt at gennemfører Åbent Program, på 100 meter. Konkurrence gennemføres 1 gang om året som afslutning på sommerhalvår. Der vil i konkurrencen findes den bedste skytte for Liggende, Knælende & Stående skydning samt en samlet vinder udregnet for alle 3 skydestillinger.

Ligesom man under Dansk Skytteunion kan få accept af tilpasset skyde stilling pga. fysiske skavanker, kan man også i Struer Skyttekreds deltage selvom man måske ikke kan komme helt ned i f.eks. knælende skydestilling. Når vi afholder konkurrencer internt vil man i gruppen af deltagende skytter kunne aftale hvad der er acceptabel.

Der skal dog gøres opmærksomt på at vil man deltage i konkurrencer i nationalt regi findes der procedurer der skal følges, disse er beskrevet i Skyttebogen (Kap. 2, punkt 10) udgivet af Dansk Skytteunion.

 

Vi registrerer træningsresultater for hver gang skytter gennemfører en skydning af 10 gældende skud på alle skydedage hvor skytterne afleverer deres resultater, så man kan følge med i egen udvikling i resultaterne.

 

Andre medlemmer med historiske rifler der senere er modificeret med moderne udstyr er meget velkommen til at komme og deltage i aktiviteterne, men vil ikke kunne deltage i konkurrence ved afslutning af sommerhalvår.

Træningen påtænkes gennemført med en skydning på 100 meter for derefter at gennemfører en skydning på 200 meter. Det kunne tænkes at bruge 30-45 minutters skydning på 100 meter, 15-30 minutter på omrokering til 200 meter og derefter 30-45 minutters skydning på 200 meter og herefter oprydning på banen.

Hvis medlemmer ønsker at gennemfører program skydning aftales det i gruppen og annonceres før dagen for skydningen så alle er orienteret om formindsket mulighed for træning denne dag. Disse program skydnings dage skal afholdes på tirsdage, så 200 meter bane er til rådighed for evt. jægere der ønsker, at kontrolskyde med deres rifler.

 

Muligheder for anvendelse af skydebaner ved Struer Skyttekreds

Vinterhalvår, kun søndage 10-12: Banerne skal deles med andre skytter og jægere der skal ind-/kontrolskyde

50 Meter skydebane

Træning, Åben Program – kan liggende, stående og knælende skydestilling gennemføres.

100 Meter skydebane

Træning – alle skydestillinger kan gennemføres

Konkurrence – der gennemføres konkurrence i Åben Program

200 Meter skydebane

Træning – alle skydestillinger kan gennemføres

Konkurrence – der gennemføres konkurrence i Klassisk Program

 

Sommerhalvår, tirsdag 18-21: Banerne er reserveret til Historisk riffel skydning

                                 søndag 10-12: Banerne skal deles med andre skytter og jægere der skal ind-/kontrolskyde

50 Meter skydebane

Træning – kan liggende, stående og knælende skydestilling gennemføres.

100 Meter skydebane

Træning – alle skydestillinger kan gennemføres

Konkurrence – der gennemføres konkurrence i Åben Program

200 Meter skydebane

Træning – alle skydestillinger kan gennemføres

Konkurrence – der gennemføres konkurrence i Klassisk Program