Åbent Hus i Struer Skyttekreds

Lørdag d. 27. april 2019, fra kl. 10:00 til 15:00 er der Åbent Hus for alle interesserede. Mød op som du er på Havnevej 24, 7600 Struer Vestjylland_invitation_ åbenthus_Struer Skyttekreds_Tryk_38938 Med venlig hilsen Struer Skyttekreds

8. december 2019
Read More >>

Ordinær Generalforsamling 2019

Struer Skyttekreds afholder ordinær generalforsamling Mandag den 25. februar 2019 kl. 19:00 i klubhuset på Vrald Odde. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag til behandling skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før. Med venlig hilsen Bestyrelsen Struer Skyttekreds

9. april 2019
Read More >>

Våbenkontrol

Det er ved at være tid til årets våbenkontrol. Den afholdes: Dato 23-25-27-30/9 2018 23/9-18 kl 10:00-12:00 på Vralden 25/9-18 kl 16:00-18:00 på Vralden 27/9-18 kl 19:00-21:00 på Vralden Til våbenkontrol skal medbringes Våbenlegitimation og alle våben. For skytter med tilladelse til pistol og/eller revolver, skal skytten kunne dokumentere, at han/hun har været aktiv skydende med våbentypen 4 gange siden sidste kontrol. Dette dokumenteres enten med resultatlister fra stævner eller indførelser i…

19. januar 2019
Read More >>

Kontingentbetaling 2018

Så er det tid for betalig af kontingent for året 2018-2019. Kontingentet bedes indbetalt senest den 1. april 2018. Generalforsamlingen godkendte en kontingentstigning på 25 kr for alle kontingentgrupper. Girokort bliver udskrevet og kvitteret efterhånden som betalinger indgår og vil ligge til afhentning på Vralden. Til alle medlemmer, hvor vi har registreret en E-mail adresse, vil der også komme information på E-mail. FI konto +73< +86473488 eller Bankkonto 7602-1449681 Senior…

26. august 2018
Read More >>

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Struer Skyttekreds Mandag den 26. februar 2018 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Vrald Odde Dagsorden: Valg af dirigent. Valg af referent. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. 1. Der er ikke indkommet forslag. Valg af bestyrelse i henhold til §8. 1. John…

10. marts 2018
Read More >>

Sæsonafslutningen på 50 meter i Struer Skyttekreds 2017

Struer Skyttekreds har sluttet sommersæsonen med afslutningsskydning, medaljeoverrækkelse og pizza spisning. 24 skytter, søskende og forældre mødtes til den vanlige sæsonafslutning I klubhuset på Vrald Odde. En dejlig afslutning på en veloverstået sommersæson.   Sæsonafslutningsskydningen havde følgende vindere: U13 Helene B. Lauridsen 302,2 point Jannik Heiberg 277,8 point Clare Brandt Madsen 273,2 point Mikkel Vilsgård 269,0 point   Klubmester i U13 blev Helene B. Lauridsen med et gennemsnit på 299,6…

2. oktober 2017
Read More >>

Udendørsskydning 2017

Nu nærmer foråret sig hastigt og de fleste får lyst til udendørsaktiviteter. Struer Skyttekreds kan derfor med glæde meddele at vi snart åbner op for skydning på “hjemmebane” igen. Efter en lang vinter i Vinderup Hallen er vi snart klar på 50 meter banerne på Vrald Odde. Vi starter lidt tidligere i år. 1. skydedag er tirsdag den 4. april.

27. marts 2017
Read More >>

Ordinær Generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling i Struer Skyttekreds Mandag den 27. februar 2017 kl. 19:00 i klubbens lokaler på Vrald Odde Dagsorden : Valg af dirigent. Valg af referent. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse i henhold til § 8. Valg af 2 suppleanter….

16. marts 2017
Read More >>

Ordinær Generalforsamling 2016

BoardDirectors
14. januar 2016

  Struer Skyttekreds indkalder til ordinær generalforsamling i klubhuset på Vrald Odde mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest 4 uger før (1. februar) generalforsamlingen, og opslås i foreningen 3 uger før. Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Fremlæggelse og godkendelse af…

Read More >>

Riffelskydning i uge 42

Hej alle, Nogle er sikkert på ferie i næste uge; men vi har besluttet at holde normal åbent i uge 42. Altså skydning til normal tid. Dels har vi ikke fået det kommunikeret ordentligt og dels trænger alle til mere træning. 1. runde i turneringen er med aflevering i uge 43 og de fleste er på hold. Resten er reserver. Jeg laver holdopdeling klar til næste uge. Det er vigtigt…

9. oktober 2015
Read More >>